برنامه نویس ارشد نرم افزار

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. برنامه نویس ارشد نرم افزار

مهندس نرم افزار باید با به کارگیری تکنولوژی های جدید طراحی و پیاده سازی و توسعه نرم افزار به طراحی و توسعه نرم افزارهای مورد نیاز شرکت اقدام نماید. او همچنین می بایست به صورت مداوم دانش و تجربه خود را در آموزش به نیروهای جوان تر به کار گیرد تا بتوانند به اهداف شرکت با سرعت و کیفیت بالاتر کمک نماید.
تحصیلات: حداقل لیسانس در رشته های مهندسی نرم افزار یا مشابه آن
سابقه کار: حداقل 10 سال سابقه کار مفید مرتبط در شرکتهای معتبر

فهرست