برنامه نویس جوان نرم افزار

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. برنامه نویس جوان نرم افزار

او باید با بکارگیری دانش و تجربه به دست آمده در دانشگاه و سایر مراکز آموزشی و شرکتهای استخدام کننده، به تحویل به موقع وظایف محوله اقدام کند در حالیکه به صورت مداوم به آموختن روشها و تکنولوژی های جدید توسعه نرم افزار اقدام می نماید.

تحصیلات: حداقل لیسانس در رشته های مهندسی نرم افزار یا مشابه آن

سابقه کار: حداقل 3 سال سابقه کار مفید مرتبط در شرکتهای معتبر

فهرست