نرم افزار حقوق و دستمزد رهیافت

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. نرم افزار حقوق و دستمزد رهیافت

محاسبه حقوق، دستمزد و مزایا و پاداش کارمندان در سازمان ها از جمله مهمترین و حساس ترین فعالیت هایی است که به دقت محاسبات نیازمند بوده و همواره مورد دقت نظر و توجه مدیران ارشد سازمان ها است. نرم افزار حقوق و دستمزد رهیافت برای به صفر رساندن اشتباهات محاسباتی و ذخیره سازی مدیران توسعه داده شده است. با استفاده از این نرم افزار اطلاعات جامعی از سوابق کاری و میزان کارکرد هر یک از کارکنان سازمان در بازه های زمانی مختلف قابل بررسی و مشاهده است.

 

ویژگی ها و امکانات نرم افزار حقوق و دستمزد رهیافت:

 

 

ذخیره سازی و اصلاح اطلاعات پایه کارمندان

فرموله کردن قوانین خقوق و دستمزد سازمان

تعریف انواع قراردادهای کاری

تعریف انواع بیمه و بیمه های تکمیلی

تعریف اطلاعات کارمندان: در این قسمت اطلاعات جامعی از کارمندان شامل اطلاعات شخصی و شغلی ذخیره سازی می شود.

تعریف انواع کارکرد ساعتی: این قسمت برای کارکردهای ساعتی استفاده می شود.

ثبت اخطارهای داده شده به کارمندان به همراه تاریخ و توضیحات مرتبط

کارکرد عادی کارکنان سازمان بر اساس مبالغ تعیین شده در زمان ثبت اطلاعات

کارکرد ساعتی کارمندان بر اساس ساعت ورود و خروج و زمان حضور در محیز سازمان یا محل ماموریت

ثبت اطلاعات مربوط به کسورات کارمندان تمام وقت، قراردادی و ساعتکار

ثبت اطلاعات ماموریت کارمندان بصورت ساعتی و روزانه

ثبت اطلاعات مرخصی کارمندان بصورت ساعتی و روزانه

ثبت اطلاعات مالی برای بازه های زمانی مشخص و براساس کارکرد

تهیه فایل مستندسازی برای بانک

تهیه فیش حقوقی کارمندان و نامه تسویه حساب

گزارش های مدیریتی

گزارش کارمندان و چاپ اطلاعات آنها

گزارش های کارکرد عادی کارمندان با جزییات

گزارش کارکرد ساعتی کارمندان

خلاصه حساب کارمندان

گردش عملیات کارمندان

گزارش ماموریت های کارمندان

گزارش مرخصی های کارمندان

قابلیت جستجوی پیشرفته در اطلاعات و چاپ

تعریف سطوح متفاوت کاربری و مدیریتی

لطفا برای درخواست دمو و استفاده آزمایشی با بخش ارتباط با مشتریان شرکت تماس حاصل نمایید.

فهرست